BIPKontakt 

Harmonogram roku szkolnego

 •  SZKOLNE I POZASZKOLNE IMPREZY I UROCZYSTOŚCI w roku szkolnym 2017/2018 

 WRZESIEŃ 2017

Lp.

ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

DATA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

         

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego –
4 wrzesień 2017/2018

04.09.2017

 

Dyrektor, I. Perz, P. Pluta

Obowiązuje strój galowy

2.

Zebrania z Rodzicami

05.09.2017

Wychowawcy
 i pozostali nauczyciele

godz. 17.00

3

Rada Rodziców i Rada Szkoły

14.09.2017

Dyrektor, Rada Rodziców, Rada Szkoły, zaproszeni nauczyciele

godz. 17.00

4.

Zawody integracyjne klas I, IV      i  VII SP/ zawody sportowe

28.09.2017

wychowawcy klas, nauczyciele wf, A. Noga, M. Słota

Nauczyciele wf, wychowawcy

5.

Uroczysta Msza św. rozpoczynająca nowy rok szkolny 2017/2018

05.09.2017

G. Broll, O. Kryspin

godz. 11.00

6.

Składanie wniosków
o rozpoczęcie stażu i planów rozwoju zawodowego: wniosek + projekt planu rozwoju zawodowego

od 04.09.2017 - zgodnie z prawem

nauczyciele biorący udział
w procedurze awansu zawodowego

-------------------

7.

Apel porządkowy – bhp
i organizacja nowego roku szkolnego

13.09.2017

Dyrektor,
M. Pieniek,   
A. Olma

--------------------

8.

Akcja „Sprzątanie Świata”

wrzesień 2017

S. Skrzydlewska,              A. Rozum

wychowawcy

9.

Tydzień Zasad „Savoir Vivre’u”

21-28.09.2017

Dyrektor, M. Pieniek,      M. Głownia, J. Tomecka, nauczyciele, wychowawcy

--------------------

10.

Dzień Chłopca

30.09.2017

 

Samorząd Uczniowski wraz
z nauczycielem opiekunem

--------------------

PAŹDZIERNIK 2017

  Lp.

                                      ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

DATA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

              UWAGI

 1.  

Rajd Integracyjny

2.10.2017

A. Olma, R. Matusiak

Wychowawcy, nauczyciele

 1.  

Apel porządkowy

06.10.2017

P. Pluta, A. Noga

--------------------

 1.  

Pasowanie na ucznia kl. I

11.10.2017

Wychow.  J. Masłowska, I. Perz, Dyr., N-le

--------------------

 1.  

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

16.10.2017

A. Górecka, L. Dąbrowska, Dyrektor

--------------------

 1.  

Międzynarodowy Dzień Edukacji – apel okolicznościowy

13.10.2017

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami           A. Olmą i M. Kopańską

--------------------

 1.  

Święto Patrona – szkolny konkurs dotyczący życia i działalności duszpasterskiej Jana Pawła II

18.10.2017

M. Czuba-Nagórska,        A. Rozum, M. Pieniek,      I. Perz

Wspomagająco
N-le katechezy i świetlicy

 1.  

Spotkanie integracyjne Nauczycieli

19.10.2017

Dyrektor, nauczyciele         i pracownicy szkoły

--------------------

 1.  

Doskonalenie nauczycieli

23.10.2017

Dyrektor, wicedyrektor

--------------------

 1.  

Konkurs „ Mój Chorzów”

27.10.2017

Dyrektor, M. Pieniek

--------------------

LISTOPAD 2017

  Lp.

ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

                     DATA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

1.

Zebranie Rady Rodziców
i Rady Szkoły

07.11.2017

Dyrektor, Rada Rodziców, Rada Szkoły, zaproszeni goście

godz. 17.00

2.

Zebranie z Rodzicami

07.11.2017

wychowawcy
i pozostali nauczyciele

godz. 17.30

3.

Apel rocznicowy „Święto Niepodległości”                        Apel porządkowy

13.11.2017

K.Szychowska,               M. Czuba-Nagórska

Wspomagająco chętni nauczyciele

4.

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej edycja IV

13- 17. 11. 2017

I.Perz, A. Olma, Dyrektor

Nauczyciele historii i wos

5.

Apel porządkowy

23.11.2017

M. Ochabowicz, J.Tomecka

N- le

6.

Festiwal taneczny pn. „Roztańczona szkoła”

20 - 24.11.2017

A. Olma, M. Kopańska,      M. Ochabowicz, Dyrektor

wychowawcy klas

7.

Próbna ewakuacja

27.11.2017

Koordynator T. Härtel, nauczyciel wf

Kontakt ze Strażą Pożarną

8.

Zabawa Andrzejkowa

 

30.11.2017

Samorząd Uczniowski,            A. Olma, M. Kopańska, wychowawcy

A. Noga – osoba wspomagająca, nauczyciele

GRUDZIEŃ 2017

  Lp.

                                     ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

DATA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

             UWAGI

 1.  

Zebranie otwarte dla Rodziców               w formie dyżuru Nauczycieli

05.12.2017

Wychowawcy                     i nauczyciele

godz.17.00

 - 19. 00

 1.  

Mikołaj 2017

06.12.2017

Samorząd, A. Olma

A. Noga wspomaga

 1.  

Tydzień Praw Człowieka   Maraton Pisania Listów

4-8.12.2017

Koordynator Z. Cofałka, J. Rozmus, wychowawcy, Dyrektor, Wicedyrektor

Pedagog, psycholog, wychowawcy

 1.  

Informacje o zagrożeniach ocenami „niedostateczny”, „nieklasyfikowany” i „naganne”      z zachowania

19.12.2017

wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Termin –
1 miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym

 1.  

Regionalny Interdyscyplinarny Konkurs Bożonarodzeniowy „Nieść Radość Wszystkim Wokół...”- edycja XIX

18.12.2017

 

A. Zieleźny – Operskalska,      Dyrektor,
I. Perz,  M. Pieniek, B. Krok,  wyznaczeni nauczyciele

Inni wyznaczeni  do pomocy nauczyciele

 1.  

Spotkanie Wigilijne Nauczycieli

20.12.2017

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy, emeryci

godz. 17.00

 1.  

Spotkania Wigilijne
w klasach z wychowawcami
i nauczycielami, apel okolicznościowy

22.12.2017

Wychowawcy klas, I. Perz, P. Pluta, nauczyciele

Obowiązuje strój galowy.     Dyrektor           
i wicedyrektor

 1.  

Przerwa świąteczna

23-31.2017 – 1.01.2018

-----------------------------

--------------------

STYCZEŃ 2018

 Lp.

                                     ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

DATA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

             UWAGI

 1.  

WOŚP

styczeń 2018

A. Rozum i chętni nauczyciele

--------------------

 1.  

Zebranie Rady Rodziców i Rady Szkoły

4. 01.2018

Dyrektor, Rada Rodziców, Rada Szkoły, ………..

godz.17.00

 1.  

Zebranie dla Rodziców – informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

4.01.2018

Wychowawcy, nauczyciele

godz.17.30

 1.  

Koncert „Nieść Radość…” - Koncert Piosenki Świątecznej

8-12.01.2018

Dyrektor, Rada Szkoły, MDK Batory

Wspomaga        P. Pluta              i nauczyciele

 1.  

Spotkanie przedklasyfikacyjne
z wychowawcami klas

16-17.01.2018

Dyrektor, wicedyrektor, pedagog, nauczyciele

--------------------

 1.  

Ostateczny termin wystawienia ocen za I okres 2017/2018

19.01. 2018

Nauczyciele

--------------------

 1.  

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

19.01.2018

nauczyciele

 

 1.  

Zebranie podsumowujące           
I okres roku szkolnego 2017/2018  od1.09.2017-31.01.2018)

25.01.2018

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Organy Szkoły

--------------------

 1.  

Apel podsumowujący I okres, „Bezpieczne ferie”

26.01.2018

L. Dąbrowska, A. Olma, M. Głownia

--------------------

9.

Ferie zimowe z „ Razem można więcej”

29.01-11.02.2018

MEN

--------------------      II okres roku szkolnego                            LUTY 2018

 

  Lp.

                                      ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

 

DATA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

             UWAGI

1.

Bal Gimnazjalny

w okresie

12 .02.2018

16.02.2018

Samorząd Szkolny,    
A. Olma, A. Noga,
M. Ochabowicz, wychowawcy

Wspomagająco wychowawcy i chętni nauczyciele

2.

Zebranie szkoleniowe RP                  „ Współpraca z Rodzicami”

13.02.2018

Dyrektor, nauczyciele

--------------------

3.

Konkursy szkolne (wewnętrzne)

19-23.02.2018

Nauczyciele

--------------------

MARZEC 2018

 Lp.

                                      ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

DATA

                                         OSOBA ODPOWIEDZIALNA

              UWAGI

 1.  

Talentiada– „Mam talent” – konkurs talentów

1-2.03.2018

A. Górecka,
M. Ochabowicz,
P. Pluta A. Olma, A. Noga, nauczyciele j. pol.

Nauczyciele wspomagający, Dyrektor

 1.  

Apel porządkowy – normy             i zasady BHP

07.03. 2018

R. Rajca i wicedyrektor

Dyrektor

 1.  

Chorzowski Festiwal Nauki

                                   „Matematyka i Sport to pewny rekord”- turniej wiedzy dla klas III, IV szkoły podstawowej

„Popołudnie z grami i robotami”   – warsztaty dla uczniów klas V        i VI szkoły podstawowej

12-16.03. 2018

14.03.2018

                        

15.03.2018            

Chętni nauczyciele

                                    Zofia Majerska, Dyrektor, wicedyrektor i inni nauczyciele                          

j.w

Wszyscy

 1.  

Szkolny Festiwal Nauki

12-13.03.2018

S. Skrzydlewska,
R. Rajca wraz z zespołem  i nauczycielami uczącymi

Wspiera Dyrektor            i Wicedyrektor

 

 1.  

Lekcje otwarte nauczycieli            „ Otwieramy się na świat”

19-23.03.2018

Nauczyciele

Wspiera Dyrektor            i Wicedyrektor

 1.  

Zebranie Rady Rodziców i Rady Szkoły

26.03.2018

Dyrektor, Rada Rodziców, Rada Szkoły, zaproszeni goście

godz. 17.00

 1.  

Zebrania z Rodzicami

26.03.2018

wychowawcy
i pozostali nauczyciele

godz.17.30

 1.  

Dzień Otwarty Szkoły

27.03. 2018

A. Olma, A. Noga,            P. Pluta, Dyrektor, Wicedyrektor                       i nauczyciele

Wszyscy Pracownicy             i Rodzice

 1.  

Przerwa świąteczna

29.03-3.04.2018

--------------------------------

--------------------

KWIECIEŃ 2018

 

 Lp.

                                      ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

DATA

                                          OSOBA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

 1.  

System Zarządzania Jakością
wg Międzynarodowe Normy
EN ISO 9001:2015

4-6.04.2018

Dyrektor, M. Pieniek

Nauczyciele, Administracja  i obsługa,       pracownicy

 1.  

Światowy Dzień Zdrowia

9.04.2018

T. Härtel, A. Noga, A. Rozum

Zespól ds.   zdrowia

 1.  

Konkurs „ Bonjour la France”

10.04.2018

K. Smoleń, Dyrektor

--------------------

 1.  

Interdyscyplinarny Konkurs   „Cztery pory roku” edycja XIX

16-17. 04.2018

A. Zieleźny-Operskalska, Dyrektor

Wicedyrektor                 i chętni nauczyciele

 1.  

Egzamin OKE (klasy III gimnazjum)

18-20.04.2018

Dyrektor,
M. Pieniek,  
E. Skalska, I. Perz, B.Krok, pozostali nauczyciele

--------------------

 1.  

Apel okolicznościowy – 3 maja      

26 lub

27.04.2018

K. Szychowska,                       M. Czuba - Nagórska

--------------------

MAJ 2018

 

 Lp.

                                    ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

DATA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

             UWAGI

 1.  

Zebranie szkoleniowe RP

9.05.2018

Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

--------------------

 1.  

Rajd „ Szlakiem Patrona św. Jana    Pawła II ”

18.05. 2018

Dyrektor,
R .Matusiak, nauczyciele

wychowawcy

 1.  

Zebranie Rady Rodziców
i Rady Szkoły

23.05. 2018

Dyrektor, Rada Szkoły, Rada Rodziców, nauczyciele, zaproszeni goście

godz. 17.00

 1.  

Zebrania z Rodzicami - informacja
o ocenach, festyn środowiskowy, wstępne podsumowanie roku szkolnego

23.05. 2018

Wychowawcy klas,
nauczyciele, Dyrektor, wicedyrektor

godz. 17.30

 1.  

Festyn Środowiskowy „Rodzice Dzieciom, Szkoła Dzieciom” edycja XIX pod hasłem: „ Od malucha do Seniora” w tym  Koncert  „Dla naszych Mam”                

25.05.2018

Samorząd Uczniowski,
Wicedyrektor, Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

CZERWIEC 2017

 

 Lp.

                                ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

DATA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

             UWAGI

 1.  

Dzień Dziecka/Dzień Samorządności Uczniów – DZIEŃ SPORTU

1.06.2018

Nauczyciele wf –u, wychowawcy, Dyrektor

Nauczyciele

 1.  

Regionalny konkurs „Jak Feniks z popiołów”

4-6.06. 2018

Z. Cofałka i chętni nauczyciele

Dyrektor, Wicedyrektor

 1.  

Święto Miasta Chorzów

czerwiec 2018

Wychowawcy

--------------------

 1.  

Spotkania przedklasyfikacyjne z wychowawcami

14-15.06. 2018

Dyrektor, wicedyrektor, pedagog, wychowawcy

--------------------

 1.  

Ostateczny termin wystawienia ocen na zakończenie roku szkolnego 2017/2018

15.06. 2018

Wszyscy nauczyciele

--------------------

 1.  

Zebranie klasyfikacyjne

18.06. 2018

Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

--------------------

 1.  

Dni wycieczkowe klas

7,8,11,12,13 czerwiec      

oraz 19-20.06

Wychowawcy, nauczyciele

--------------------

 1.  

Apel – podsumowanie roku szkolnego

18.06. 2018

Dyrektor, A. Olma, A. Noga

--------------------

 1.  

Pożegnanie klas III Gimnazjum

21.06. 2018

Dyrektor, wicedyrektor
wychowawcy kl. II
i III, wyznaczone osoby

Rozpoczęcie
o godz. 1700     Strój galowy

 1.  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22.06. 2018

I. Perz i zespół nauczycieli

Strój galowy

 1.  

Zebranie plenarne podsumowująca II okres roku szkolnego 2017/2018

22.06. 2018
i 27.06.2018

Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

--------------------

 1.  

Realizacja zadań statutowych szkoły

25, 26, 28, 29 czerwiec 2018

Wszyscy nauczyciele

--------------------

 1.  

Realizacja zadań przygotowujących do nowego  roku szkolnego, w tym zebrania RP

27-31.08.2018

Wszyscy nauczyciele

--------------------

WRZESIEŃ 2018

 Lp.

                                ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

DATA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

             UWAGI

 1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3.09.2018

I. Perz / P. Pluta

Chętni

 

  

Trwają zapisy do klas: I, II, IV, V, VI, VII

Szczegóły zobacz NABÓR 2018/2019

lub pytaj w sekretariacie 

tel. 32 2411 653

   

Realizujemy projekty

 

      

„Matematyka i sport to pewny rekord” 

„Popołudnie z grami i robotami”

 

 

Gościmy...

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Ważne wydarzenia

21.05.2018

godz.17.00 Pożegnanie

z klasami III Gimnazjum

...

22.06.2018 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

godz. 10.00 klasy VII SP

godz. 10.30 klasy II Gimnazjum

godz. 11.00 klasy I i IV SP

Polecamy...

Certyfikaty i Programy ...