BIPKontakt 

Szkolny klub europejski "Poznajmy Europę"

Statut SKE

 Statut SKE "Poznajmy Europę" w Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II w Chorzowie. Postanowienia ogólne

 •   I. Postanowienia ogólne.

1.Szkolny Klub Europejski korzysta z pomieszczeń oraz sprzętu szkoły za zgodą Dyrekcji.
2.Opiekunem Klubu jest nauczyciel języka angielskiego mgr Anna Wojdyła.

 • II. Cele i zadania Szkolnego Klubu Europejskiego.

Podstawowymi celami działania SKE są :
1.Kształtowanie świadomości europejskiej
2.Wzbudzenie zainteresowania Unią Europejska
3.Popularyzowanie idei integracji europejskiej
4.Propagowanie wśród młodzieży wiedzy o kraju ojczystym, regionie i wspólnym dziedzictwie kulturowym Europy
5.Popularyzowanie wiedzy o historii powstania Unii, współczesnych instytucjach europejskich, krajach członkowskich Unii Europejskiej i krajach kandydujących do Unii 

6.Organizowanie na terenie szkoły konkursów związanych z Unia Europejska

7.Nawiązanie kontaktów z innymi Klubami Europejskimi

 • III. Zasady członkostwa. 

1.Członkiem SKE może zostać każdy uczeń i nauczyciel szkoły.
2.Każdy członek SKE ma prawo:
uczestniczyć w pracach i spotkaniach Klubu oraz zgłaszać swoje uwagi związane z działalnością Klubu 

3.Każdy członek SKE ma obowiązek:
przestrzegania zasad obowiązujących w Klubie, wspierania działań Klubu.

Unia Europejska

Unia Europejska: gospodarczo-polityczny zwiazek demokratycznych krajów europejskich (27 od 01.01.2007 r.) powstały 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht będacy efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczatkowanej po drugiej wojnie swiatowej. Jest unikatowa forma tego typu na swiecie majaca. 30% udział w swiatowym PKB. Według podpisanego w 1992 roku Traktatu o Unii Europejskiej podstawowymi celami Unii są:

 • promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zaciesnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,
 • wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
 • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
 • rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych.
 • ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów.
 • powiększenie standardów życia

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004. Historia flagi europejskiej sięga roku 1955. Rada Europy, po wielu dyskusjach, przyjęła jako projekt flagi krag dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle. Krag symbolizuje jednośc, dwanascie złotych gwiazd symbolizuje doskonałosc. W roku 1985, flaga została przyjęta przez wszystkie głowy oraz rzady Państw Członkowskich jako oficjalny emblemat Unii Europejskiej. Od 1986 roku wszystkie instytucje unijne posługuja się flaga europejska. W 1972 roku, Rada Europy przyjęła fragment IX Symfonii Beethovena zatytułowany "Oda do radosci" jako swój hymn. W 1985 państwa członkowskie przyjęły "Odę do radosci" jako oficjalny hymn Unii Europejskiej. Hymn Unii Europejskiej nie ma słów. 9 maja 1950 r. Minister Spraw Zagranicznych Francji, Robert Schuman, przedstawił propozycję zjednoczenie Europy pod względem gospodarczym i politycznym. Miało to zapewnic trwały pokój w Europie. 9 maja 1950 r. uważa się za poczatek tworzenia obecnej Unii Europejskiej. Aby upamiętnic ten dzień co roku 9 maja obchodzi się Dzień Europy. "Zjednoczona w różnorodnosci" (In varietate concordia) - motto Unii Europejskiej. UE stoi na straży wspólnych wartosci Europejczyków takich jak demokracja, wolnośc i sprawiedliwość społeczna, przy zachowaniu różnorodnosci kulturowych, językowych oraz odrębnych tradycji poszczególnych narodów.

EURO

 

 • Utworzenie waluty euro Decyzja o utworzeniu wspólnej waluty Unii Europejskiej została zapisana w traktacie z Maastricht. Jednak na skutek porażki Unii Monetarnej, zwanej popularnie "wężem walutowym", wprowadzenie wspólnej waluty zostało znacznie opóźnione. Dopiero utworzenie Europejskiego Banku Centralnego i systemu Eurosystem, będącego skutkiem traktatu amsterdamskiego, doprowadziło do faktycznego wdrożenia tej waluty.
 • Znak graficzny euro:O kształcie symbolu euro zadecydowała Komisja Europejska. Znak graficzny euro jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami. Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu i zapewnienia stabilizacji wewnętrznej. Niektórzy dopatrują się również w symbolu euro wyzwania dla dolara amerykańskiego, dla którego charakterystyczna cecha sa dwie pionowe linie. Banknoty euro sa drukowane pod bezpośrednia kontrola Europejskiego Banku Centralnego (w 12 różnych drukarniach) i maja jednolity wygląd we wszystkich krajach. Monety sa produkowane przez mennice poszczególnych krajów. Monety maja jednakowy kształt, jednakowy materiał i jednakowy wyglad awersu.
 • Na awersach od 1 do 5 eurocentów przedstawiono Europę na mapie swiata. Zaznaczono wszystkie kraje, również te, które nie należa do Unii.
 • Na awersach od 10 do 50 eurocentów przedstawiono poszczególne kraje członkowskie w pewnej odległości od siebie.
 • Na awersach monet o wartości 1 i 2 euro, kraje złaczone sa w jedna całośc, co odzwierciedla dewizę Jedności w różnorodności.

Rewersy natomiast sa inne w każdym z krajów, które decyduja jakie symbole sa tam zamieszczone. Dystrybucja banknotów i monet zajmuja się poszczególne banki centralne krajów strefy euro pod ścisła kontrola Europejskiego Banku Centralnego.

Kraje UE

 Kraje Unii Europejskiej:

SYMBOL

POLSKA NAZWA

ANGIELSKA NAZWA

AT

Austria

Austria

BE

Belgia

Belgium

BG

Bułgaria

Bulgaria

HR

Chorwacja

Croatia

CY

Cypr

Cyprus

CZ

Republika Czeska

Czech Republic

DK

Dania

Denmark

EE

Estonia

Estonia

FI

Finlandia

Finland

FR

Francja

France

GR

Grecja

Greece

ES

Hiszpania

Spain

IE

Irlandia

Ireland

LT

Litwa

Lithuania

LU

Luksemburg

Luxemburg

LV

Łotwa

Latvia

MT

Malta

Malta

NL

Niderlandy

Netherlands

DE

Niemcy

Germany

PL

Polska

Poland

PT

Portugalia

Portugal

RO

Rumunia

Romania

SK

Słowacja

Slovakia

SI

Słowenia

Slovenia

SE

Szwecja

Sweden

HU

Węgry

Hungary

GB

Wielka Brytania

United Kingdom

IT

Włochy

Italy

 

 

  

Trwają zapisy do klas: I, II, IV, V, VI, VII

Szczegóły zobacz NABÓR 2018/2019

lub pytaj w sekretariacie 

tel. 32 2411 653

   

Realizujemy projekty

 

      

„Matematyka i sport to pewny rekord” 

„Popołudnie z grami i robotami”

 

 

Gościmy...

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Ważne wydarzenia

21.05.2018

godz.17.00 Pożegnanie

z klasami III Gimnazjum

...

22.06.2018 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

godz. 10.00 klasy VII SP

godz. 10.30 klasy II Gimnazjum

godz. 11.00 klasy I i IV SP

Polecamy...

Certyfikaty i Programy ...